Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Uw resultaten na verfijning

Er zijn 31 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Samenwerking klimaat

We stimuleren duurzaamheid door deel te nemen aan debatten, platforms en andere initiatieven. In 2016 namen we deel aan een groot aantal samenwerkingsverbanden in het kader van onze duurzaamheidspijler klimaat.

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Klimaat: CO2-neutraal

De uitstoot van broeikasgassen, vooral CO2 (koolstofdioxide), veroorzaakt de huidige snelle opwarming van de aarde. Deze klimaatverandering heeft een negatieve invloed op de natuur en het welzijn van mensen.

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Resultaten klimaatdoel

De klimaatbalans kwam in 2016 een stap dichter bij klimaatneutraliteit. De oorzaken waren enerzijds een verbetering van de datakwaliteit, en anderzijds het duurzame beleggings- en financieringsbeleid.

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Verantwoording

Dit verslag is het duurzaamheidsverslag van ASN Bank over 2016. ASN Bank rapporteert in overeenstemming met de G4-richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging van het Global Reporting Initiative (GRI) op core level.

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Duurzaamheidsbeleid

Met ons duurzaamheidsbeleid geven we onze missie vorm. Dit beleid is gebaseerd op de definitie van duurzaamheid in het VN-rapport Our Common Future uit 1987.

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Bericht raad van advies

In 2016 hebben we viermaal vergaderd. Tussentijds vergaderden wij enkele malen met de raad van commissarissen van ASN Bank in verband met de juridische wijziging waarbij ASN Bank is gaan vallen onder de bankvergunning van SNS Bank N.V.

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Organisatie

Per 31 december 2016 is ASN Bank een handelsnaam van de Volksbank N.V. (de Volksbank). Daarmee is ASN Bank geen aparte vennootschap meer, maar onderdeel van de Volksbank.

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Missie en strategie

ASN Bank bestaat sinds 1960. Al meer dan 55 jaar is onze missie om als bank de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Met het geld dat onze klanten ons toevertrouwen, stimuleren we duurzame vooruitgang.

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag