Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Uw resultaten na verfijning

Er zijn 31 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Samenwerking klimaat

...re initiatieven. In 2016 namen we deel aan een groot aantal samenwerkingsverbanden in het kader van onze duurzaamheidspijler klimaat. Zo maakten we deel uit van de klimaatrisicowerkgroep van het Platform Duurzaamheid van De Nederlandsche Bank en de W...

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Klimaat: CO2-neutraal

De uitstoot van broeikasgassen, vooral CO2 (koolstofdioxide), veroorzaakt de huidige snelle opwarming van de aarde. Deze klimaatverandering heeft een negatieve invloed op de natuur en het welzijn van mensen. Hoewel er tot op het hoogste niveau mensen...

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Resultaten klimaatdoel

Toelichting op de resultaten De klimaatbalans kwam in 2016 een stap dichter bij klimaatneutraliteit. De oorzaken waren enerzijds een verbetering van de datakwaliteit, en anderzijds het duurzame beleggings- en financieringsbeleid. Een uitbreiding van...

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Verantwoording

...nd 2016. In de materialiteitsanalyse scoren de duurzame thema’s het hoogst: mensenrechten, duurzaam financieren en beleggen, klimaat, sociale impact en biodiversiteit. De thema’s klimaat, mensenrechten en biodiversiteit gaan over de strikte criteria...

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Duurzaamheidsbeleid

...de structurele bijdrage die zij wil leveren aan de maatschappij. Het duurzaamheidsbeleid heeft drie pijlers: mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. De uitgangspunten van het beleid voor elke pijler zijn hierna beschreven. Mensenrechten ASN Bank o...

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Bericht raad van advies

...functie, wat wij toejuichen. Langetermijndoelstellingen duurzaamheid ASN Bank kent drie pijlers van het duurzaamheidsbeleid: klimaat, mensenrechten en biodiversiteit. Voor klimaat was reeds een langetermijndoelstelling geformuleerd: een klimaatneutra...

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Organisatie

...zame aanjager. Wij vullen deze rol in door onze langetermijndoelstellingen te ontwikkelen en na te streven op het gebied van klimaat, mensenrechten en biodiversiteit. Wij zijn verheugd dat de Volksbank in 2016 heeft besloten om het duurzaamheidsbele...

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Missie en strategie

...muleren. Dat doen we door onszelf langetermijndoelen te stellen voor elke pijler van ons duurzaamheidsbeleid: mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Deze doelen integreren we in onze bankactiviteiten. Tegelijkertijd stimuleren we andere financiële...

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag