Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Samenwerking mensenrechten

Om duurzame ontwikkeling te stimuleren nemen we deel aan debatten, platforms en andere initiatieven. Dat gebeurt vooral op het gebied van onze drie duurzaamheidspijlers. In 2016 namen wij deel aan de volgende platforms op het gebied van mensenrechten.

IMVO-convenanten

Bedrijven die in het buitenland ondernemen, lopen daar het risico dat ze het milieu en mensenrechten schenden. Tegelijkertijd biedt de internationale rol van Nederland kansen om wereldwijde duurzame ontwikkelingen te versterken. Daarom zet de overheid zich in om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te bevorderen. Samen met dertien Nederlandse sectoren maakt zij in IMVO-convenanten afspraken over een gezamenlijke aanpak van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het doel van deze afspraken is de risico’s op schendingen van mensenrechten en schade aan milieu in productieketens aan te pakken.

IMVO-convenant Duurzame Kleding en Textiel

Als eerste bank zette ASN Bank op 6 oktober 2016 haar handtekening onder een steunbetuiging aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Het convenant bundelt de krachten van partijen in de kledingindustrie om te werken aan verduurzaming van de internationale keten van kleding- en textielproductie. Eind 2016 waren er 75 ondertekenaars, waaronder retailbedrijven als Bijenkorf en Hema, vakbonden, brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties en minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De retailbedrijven die het convenant ondertekend hebben, vertegenwoordigen samen ruim een derde van de omzet op de Nederlandse kledingmarkt.