Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Klimaat: CO2-neutraal

De uitstoot van broeikasgassen, vooral CO2 (koolstofdioxide), veroorzaakt de huidige snelle opwarming van de aarde. Deze klimaatverandering heeft een negatieve invloed op de natuur en het welzijn van mensen. Hoewel er tot op het hoogste niveau mensen zijn die dit in twijfel trekken, deelt een overgrote meerderheid van klimaatwetenschappers dit standpunt, evenals veel politici, bedrijven en burgers.

Om de opwarming af te remmen moet de wereld uiterlijk in 2030 een omslag in de uitstoot bereiken. Daarna moet er zo snel mogelijk, maar zeker rond 2050, een netto CO2-neutrale situatie zijn ontstaan. Dat wil zeggen dat er geen extra CO2 meer in de atmosfeer komt. Dat was de conclusie van The Emissions Gap Report 2015 van het United Nations Environment Programme (UNEP).

Langetermijndoel

Zes broeikasgassen, waaronder CO2, methaan en stikstofoxide, dragen bij aan het broeikaseffect. We vinden dat we medeverantwoordelijk zijn voor de uitstoot van deze broeikasgassen door ondernemingen en projecten die we financieren of waarin we beleggen. Die verantwoordelijkheid willen we in één cijfer uitdrukken. Daarom rekenen we de uitstoot van de verschillende broeikasgassen op basis van internationale standaarden om in CO2-equivalenten. Wanneer we in deze tekst spreken over CO2-uitstoot, gaat het dus om CO2-equivalenten.

ASN Bank wil het voortouw nemen door als bank een bijdrage te leveren aan vermindering van deze uitstoot. Daarom hebben wij het volgende langetermijndoel vastgesteld:

Al onze financieringen en beleggingen zijn in 2030 volledig netto klimaatneutraal.

Wij realiseren ons dat de impact van ASN Bank op het klimaat beperkt is. Daarom willen wij met ons klimaatdoel andere financiële instellingen stimuleren ons voorbeeld te volgen. We zijn daarom blij dat onze moederorganisatie, de Volksbank, onze klimaatdoelstelling heeft overgenomen.

In 2030 moet de CO2-uitstoot van onze beleggingen en financieringen volledig worden gecompenseerd door beleggingen en financieringen die de CO2-uitstoot verminderen of vermijden. Anders gezegd: als de CO2-winst gelijk is aan het CO2-verlies, hebben we het doel volledig behaald.

Strategie

Wij realiseren de vermindering van de CO2-uitstoot van onze bancaire activiteiten als volgt:

  • We streven ernaar niet te beleggen in de winning, productie en raffinage van fossiele grondstoffen en het gebruik hiervan door ondernemingen om energie op te wekken.

  • Als het gaat om de energiesector financieren we alleen energiewinning uit hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie.

  • We financieren energiebesparing, energiezuinige gebouwen en energie-efficiëntie.

  • We beleggen bij voorkeur in ondernemingen die energie besparen.

Methodiek

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en CDP (voorheen het Carbon Disclosure Project) hebben in samenwerking met adviesbureau Ecofys een overzicht gemaakt van de best practices waarmee bedrijven hun indirecte CO2-uitstoot verminderen. Dit zijn de zogenaamde scope 3-emissies. Volgens het Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol), de internationale standaard om de CO2-voetafdruk te berekenen, zijn de scope 3-emissies onder te verdelen in vijftien verschillende categorieën. De vijftiende is de CO2-uitstoot die een organisatie veroorzaakt door te beleggen of te financieren. Dit is de belangrijkste categorie waarmee financiële instellingen rekening moeten houden.

De CO2-winst-en-verliesrekening van ASN Bank was wereldwijd een van de eerste methodes om de uitstoot van beleggingen en financieringen in kaart te brengen. Het WNF en CDP hebben ASN Bank en de Volksbank in november 2016 genoemd als voorbeeld vanwege onze gezamenlijke aanpak om de uitstoot van beleggingen en financieringen te verminderen.

We hebben van alle posten op de balans berekend welke de grootste CO2-voetafdruk heeft. De hypotheken die de merken van de Volksbank verstrekken en die ASN Bank voor 4,5 miljard euro financiert, leveren het grootste aandeel aan de uitstoot. Daarom hebben de verschillende merken van de Volksbank bestudeerd hoe zij de uitstoot van gefinancierde woningen kunnen verminderen. In 2016 hebben er pilots plaatsgevonden, die in 2017 breder worden uitgerold.

Good practice-vermelding voor klimaataanpak

Op 9 november kreeg ASN Bank een eervolle vermelding in een rapport over bedrijven die met behulp van innovatieve oplossingen de uitstoot van broeikasgassen in hun waardeketen verminderen. CDP, WNF en Ecofys publiceren dit rapport jaarlijks. We werden vermeld in de categorie Investeringen voor onze methodiek om de impact van onze beleggingen en financieringen op het klimaat te meten en terug te dringen.