Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Duurzaamheidsinstrumenten

We voeren ons duurzaamheidsbeleid uit met behulp van drie instrumenten. Bij het hanteren van die instrumenten gaan we uit van onze duurzaamheidscriteria. Elk van deze instrumenten hanteren we volgens een vast proces.

 • Selectie
  We selecteren financieringen, ondernemingen, instellingen en de overheden van landen op basis van onze duurzaamheidscriteria.

 • Engagement
  Met ondernemingen en instellingen waarin de ASN Beleggingsfondsen beleggen of die in aanmerking komen voor het ASN Beleggingsuniversum, gaan we in gesprek over hun duurzaamheid.

 • Stemmen
  ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) stemt op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin de ASN Beleggingsfondsen beleggen.

Selectie

Het selectieproces wordt uitgevoerd voor zowel de uitzettingen van ASN Bank als de beleggingen en financieringen van de ASN Beleggingsfondsen. Het is een van de kernprocessen waarmee wij de missie van ASN Bank vormgeven. Het is een intensief, grondig proces, dat plaatsvindt volgens een vaste procedure. Wij onderzoeken continu of beleggingen en financieringen voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. Daarbij gebruiken we informatie van bedrijven of landen, gespecialiseerde onderzoeksinstellingen, media en niet-gouvernementele organisaties.

De afgeronde onderzoeken worden besproken in de ASN Selectiecommissie. Deze laat zich adviseren door de afdeling Duurzaamheidsbeleid & -Onderzoek. Alleen de ASN Selectiecommissie heeft de bevoegdheid om een onderneming, overheid of instelling goed of af te keuren voor het ASN Beleggingsuniversum. ABB maakt deel uit van de ASN Selectiecommissie en beslist over toelating tot het universum van de ASN Beleggingsfondsen. Ondernemingen, instellingen en nationale overheden die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria worden goedgekeurd; deze komen in het ASN Beleggingsuniversum. Hieruit selecteren de vermogensbeheerders van de ASN Beleggingsfondsen, de beheerders die de spaargelden van ASN Bank uitzetten, en ASN Vermogensbeheer hun beleggingen.

De ASN Selectiecommissie kwam zes maal bijeen. In 2016 hebben we in totaal 254 ondernemingen onderzocht, waarvan 31 voor twee of drie fondsen. Tevens hebben we 199 landen onderzocht in verband met beleggingen in staatsobligaties.

Totaal onderzochte ondernemingen

Nieuw toegelaten

Na heronderzoek gehandhaafd

Verwijderd

Niet toegelaten

254*

46

38

6

172

* Acht bedrijven hebben in verschillende fondsen een andere status; ze zijn bijvoorbeeld gehandhaafd in een fonds en nieuw toegelaten tot een ander fonds.

  Totaal onderzochte landen

  Nieuw toegelaten

  Na heronderzoek gehandhaafd

  Verwijderd

  Niet toegelaten

  199

  9

  19

  0

  171

   Enkele voorbeelden van ondernemingen die we goed- of afkeurden:

   Goedgekeurd: Unilever

   De Nederlandse multinational Unilever is koploper in duurzaamheid in de sector voeding en huishoudelijke artikelen. Het duurzaamheidsbeleid is goed, maar in de praktijk is er geregeld sprake van misstanden op het gebied van arbeidsrechten bij toeleveranciers, bescherming van consumenten en het gebruik van niet-duurzame palmolie. Wij hebben hierover gesproken met de verantwoordelijke personen bij Unilever. Zij erkennen dat het nog niet is gelukt om alle misstanden uit te bannen. We hebben er echter vertrouwen in dat Unilever goede voorzorgsmaatregelen neemt om zijn beleid te borgen, bijvoorbeeld met behulp van beheersystemen, controles en rapportageplicht.

   Goedgekeurd: Tesla

   Tesla Motors blinkt uit in zijn visie op duurzaamheid. Het verandert de automarkt duurzaam en brengt ook vernieuwing in de markt voor zonne-energie. Daardoor heeft het grote invloed op duurzame ontwikkeling: het is een game changer. Voordat we Tesla goedkeurden hebben we contact gehad over onder andere consumentenbescherming, zoals de veiligheid van de auto’s, en de communicatie over defecten. Tesla’s antwoorden waren voldoende: het is volledig transparant en de veiligheid van de auto’s is belangrijk voor het bedrijf.

   Afgekeurd: DSM

   Het Nederlandse DSM is actief op het gebied van energie en biomaterialen. Het onderscheidt zich met duurzame innovatie; zo maakt het producten voor zonnecellen en bioproducten. Een onderdeel van DSM, DSM Dyneema, produceert echter een vezel die als beschermingsmateriaal wordt verwerkt in militaire voertuigen en militaire kleding. Daarom valt de vezel onder onze definitie van wapens.

   Engagement

   Namens ABB voert de afdeling Duurzaamheidsbeleid & -Onderzoek van ASN Bank engagement met bedrijven waarin de ASN Beleggingsfondsen beleggen. Wanneer we engagement voeren, gaan we in gesprek met bedrijven en instellingen om hen bewuster te maken van hun duurzaamheidsprestaties en hen aan te sporen deze te verbeteren. Wij besluiten tot engagement in de volgende gevallen:

   • Als we vermoeden dat een bedrijf in het ASN Beleggingsuniversum niet meer voldoet aan onze beleggingscriteria. Wij nemen daarover contact op met het bedrijf. Als de gewenste reactie uitblijft, beslist de ASN Selectiecommissie of het bedrijf uit het universum verwijderd moet worden.

   • Het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds belegt deels in kleine bedrijven. Hun activiteiten voldoen aan onze duurzaamheidscriteria, zij hebben beleid voor de onderwerpen waarop zij hoge risico’s lopen, en er zijn geen ernstige misstanden bekend. Deze bedrijven hebben echter niet altijd (voldoende) beleid voor onderwerpen waarop zij lagere risico’s lopen. Door een actieve dialoog sturen wij aan op verbetering en stimuleren bedrijven ook voor andere onderwerpen beleid te ontwikkelen.

   • Bedrijven stellen het op prijs als zij worden geselecteerd voor ons universum. Wij moedigen hen aan door hen zoveel mogelijk op de hoogte te stellen van hun toelating.

   In 2016 voerden we engagement met 43 bedrijven. Naar aanleiding van signalen namen we met uiteenlopende bedrijven contact op. Zo spraken we met Heineken naar aanleiding van het boek Heineken in Afrika van Olivier van Beemen. Daarin zijn meerdere misstanden vermeld op het gebied van belastingbetaling in Afrika, marketingpraktijk en gezonde, veilige arbeidsomstandigheden. Op basis van ons gesprek met Heineken over de misstanden concludeerden we dat we de beschuldigingen niet kunnen relateren aan de (huidige) praktijk. Dit geldt ook voor de marketingpraktijk. Omdat Heineken niet in overtreding van onze criteria leek, bleef het goedgekeurd.

   Stemmen

   De ASN Beleggingsfondsen hebben stemrecht tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van de ondernemingen waarin zij beleggen. Bij het stemmen gaan de fondsen uit van de missie en duurzaamheidscriteria van ASN Bank en ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB).

   Stemmen in 2016

    

   Aantal ondernemingen waarbij is gestemd

   162*

   Aantal aandeelhoudersvergaderingen waarbij is gestemd

   177*

   Aantal ondernemingen waarin de ASN Beleggingsfondsen eind 2016 belegden

   176

   * Deze cijfers verschillen van elkaar doordat sommige ondernemingen meerdere aandeelhoudersvergaderingen hebben gehouden. Bovendien hebben we gestemd op vergaderingen van bedrijven die zich aan het eind van het jaar niet meer in de fondsportefeuille bevonden. Ook stemden we niet op vergaderingen van ondernemingen die zich nog niet in de fondsportefeuille bevonden op het moment dat zij hun aandeelhoudersvergadering hielden.

    Enkele voorbeelden van onze stem tijdens aandeelhoudersvergaderingen:

    Starbucks

    In maart stemden we tijdens de aandeelhoudersvergadering van Starbucks tegen een aandeelhoudersvoorstel van het National Center for Public Policy Research (NCPP). NCPP vroeg Starbucks transparanter te zijn over zijn mensenrechtenbeleid. NCPP staat bekend als een conservatieve organisatie, die onder meer het klimaatprobleem ontkent. We waren bang dat NCPP de transparantie van Starbucks zou misbruiken om veranderingen op het gebied van mensenrechten tegen te gaan. Het voorstel ontving slechts 4 procent van de stemmen.

    EDP Renováveis

    Duurzame-energiebedrijven spelen een belangrijke rol in de overgang naar een duurzame samenleving. Maar ook bij zulke bedrijven schiet het bestuur soms tekort. Zo stemden we in april tegen het beloningsbeleid van EDP Renováveis. De redenen: het beloningsbeleid was niet verbonden met duurzaamheidsdoelstellingen en er was gebrek aan transparantie.

    Duurzaamheid in jaarverslagen

    We hanteren aparte richtlijnen bij het stemmen over jaarverslagen, met speciale aandacht voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. In de verslagen van Marks and Spencer Group, DS Smith Plc en Addtech AB werden deze onderwerpen opvallend goed behandeld. We stemden in het derde kwartaal dan ook voor alle drie deze verslagen.