Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Maatschappelijke partners

Om onze missie te realiseren werken wij waar mogelijk samen met maatschappelijke partners. We dragen positief bij aan elkaars doelstellingen en vergroten zo onze daadkracht. Onze partners zijn voornamelijk maatschappelijke organisaties (ngo’s).

Duurzame thema’s

‘Duurzaamheid’ is een vrij abstract begrip. We willen dit begrip voor (potentiële) klanten graag tastbaar en concreet maken. Daarom concentreerden we de afgelopen jaren de communicatie over duurzaamheid op vijf duurzame thema’s: eerlijke handel, tegen kinderarbeid, duurzame energie, tegen wapens en zorg & welzijn. Met ingang van 2017 concentreren we onze communicatie op de manier waarop we duurzame vooruitgang stimuleren in het kader van de drie pijlers van ons duurzaamheidsbeleid: mensenrechten, klimaat en biodiversiteit.

We vulden de vijf thema’s vooral in door projecten van partners te steunen. Namens klanten met een rekening ASN Ideaalsparen doneerden we in totaal 1,5 miljoen euro, en namens klanten met een ASN Creditcard 126.790 euro. Deze donaties gingen naar de volgende projecten.

Eerlijke handel

  • Oxfam Novib: duurzame cacao uit Nigeria en eerlijke handel voor boeren in Mozambique.

  • Solidaridad: betere arbeidsomstandigheden in textielfabrieken in Azië.

Tegen kinderarbeid

  • Plan Nederland: stop kinderarbeid op het platteland van Nepal.

  • Cordaid: onderwijs voor kinderen in Congo en hulp aan meisjes in de prostitutie in Congo.

Duurzame energie

  • Natuur & Milieu: collectieve inkoopactie voor duurzame warmte (warmtepomp en zonneboiler) en de adviessite over energiebesparing slimwoner.nl.

  • Urgenda: Wadden klimaatneutraal in 2020.

Tegen wapenindustrie

  • Amnesty International: Human Rights Capacity Building Programme (HURICAP) en Center of International Justice (CIJ) in Den Haag.

  • War Child: hulp aan oorlogskinderen in Congo.

Zorg & welzijn

  • Nationaal Ouderenfonds: OuderenOmbudsman en Suppletiefonds.

  • KNGF Geleidehonden: KNGF Campus.

Overige partners

Behalve de tien themapartners steunde ASN Bank in 2016 uiteenlopende maatschappelijke partners en activiteiten. Hierna vier representatieve voorbeelden:

ASN Jeugdsparen: Cordaid en Nationaal Fonds Kinderhulp

Namens klanten met een rekening ASN Jeugdsparen schenken wij jaarlijks een bedrag aan Cordaid en Nationaal Fonds Kinderhulp. Voor elke nieuwe rekening ASN Jeugdsparen doneren wij 5 euro aan Cordaid en 5 euro aan Kinderhulp. Daarnaast schenken we elke organisatie jaarlijks een donatie. De omvang daarvan is gelijk aan 0,05 procent van het gemiddelde spaarsaldo op alle rekeningen ASN Jeugdsparen in dat jaar, met een minimum van 100.000 euro. In 2016 ontvingen Cordaid en Kinderhulp elk een donatie van 195.789 euro. Deze schenkingen van ASN Bank komen ten goede aan kinderprojecten in Afrika en in Nederland. Sinds de start van ASN Jeugdsparen in 2002 hebben we zo ruim 3,2 miljoen euro geschonken voor kwetsbare kinderen.

GreenTech

GreenTech is een uitvinderswedstrijd op RTL4. Kinderen houden een wedstrijd wie het duurzaamste idee van Nederland bedenkt. ASN Bank werkte mee aan GreenTech. De communitymanager van Voor de Wereld van Morgen vertegenwoordigde ASN Bank in de jury. Onze duurzaamheidsexperts hielpen vier kinderen tussen acht en twaalf jaar te onderzoeken hoe duurzaam Tony’s Chocolonely, KLM, Suez en H&M zijn. Korte video’s van de bezoeken zijn uitgezonden tijdens het tv-programma GreenTech.

Greenchoice en Natuur & Milieu: Warme Huizendagen

Op 18, 19 en 20 november organiseerde Natuur & Milieu in samenwerking met Greenchoice en ASN Bank de Warme Huizendagen: drie dagen van scherpe deals voor energiebesparende maatregelen in huis. De Warme Huizendagen pasten in ons streven om woningen energiezuiniger te maken.

PAX

Eind 2015 had PAX ruim 45.000 handtekeningen opgehaald voor het burgerinitiatief Teken tegen Kernwapens. Veel ASN Bank-klanten hadden aan deze handtekeningactie meegedaan. We maakten onze klanten attent op het debat dat op 28 april naar aanleiding van het burgerinitiatief plaatsvond in de Tweede Kamer. De Kamer riep de regering op te stemmen voor het VN-besluit om in 2017 te gaan onderhandelen over een internationaal kernwapenverbod. De regering stemde weliswaar niet voor, maar onthield zich van stemming, terwijl de andere NAVO-landen tegenstemden.