Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Sparen

Het totale saldo van particuliere spaarders bij ASN Bank daalde met 0,65 procent van van 9,92 miljard euro to 9,85 miljard euro.

 

2016

2015

2014

2013

2012

Marktaandeel sparen

2,9%

2,9%

2,9%

2,8%

2,8%

Bron: CBS

De belangrijkste oorzaak van de daling was de lage rente. Die maakte het voor veel klanten financieel gunstiger om hun woonhypotheek af te lossen en verbouwingen te bekostigen dan om te sparen. Ook stroomde er geld naar ASN Optimaalbeleggen omdat klanten van de ASN Beleggingsfondsen een hoger rendement verwachten dan van hun spaarrekening. Er stroomde eveneens geld naar spaarrekeningen met een hogere rente van andere financiële instellingen. Bij de ASN Klantenservice en op sociale media kwam de lage rente regelmatig ter sprake. We legden de oorzaken uit op een aparte pagina van onze website, waar we naar verwezen in de e-mailberichten die klanten bij elke rentewijziging ontvangen.

Onder druk van het lage algemene renteniveau moesten we per 1 oktober de voorwaarden van de rekening ASN Sparen Zakelijk aanpassen: het spaarsaldo waarover de klant rente ontvangt, werd beperkt van maximaal 5 miljoen tot maximaal 2,5 miljoen euro. Dit had een forse uitstroom van spaargeld tot gevolg.

Markt duurzaam sparen

In 2015 kromp de markt voor duurzaam sparen voor het eerst sinds jaren, namelijk met 2,2 procent, meldde de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) in het najaar. Dat was niet in lijn met de totale Nederlandse spaarmarkt, die in 2015 met 4,1 procent is gegroeid. Het marktaandeel van duurzaam sparen kwam daarmee in 2015 op 4 procent van de totale Nederlandse spaarmarkt. De cijfers over 2016 zijn eind 2017 bekend.

Voorwaarden deposito aangepast

Om duurzaam wonen te stimuleren breidden we de voorwaarden om geld op te nemen van de rekening ASN Depositosparen uit. Vanaf juni was dat zonder kosten mogelijk als het opgenomen bedrag wordt gebruikt om de eigen woning duurzaam te verbouwen. Zo stimuleren we energiebesparende maatregelen als isolatie, hoogrendementsbeglazing en –ketels, warmtepompen en zonnepanelen.

Vijf sterren van Moneyview

In mei 2016 gaf MoneyView de voorwaarden van ASN Ideaalsparen en ASN Depositosparen het hoogste aantal sterren, namelijk vijf. Dat betekent dat deze rekeningen de spaarder meer mogelijkheden bieden dan vergelijkbare rekeningen bij andere banken. MoneyView is een onafhankelijke organisatie die producten van banken en verzekeraars met elkaar vergelijkt.

ASN Jeugdsparen wint prijs

ASN Jeugdsparen won op 7 december de Gouden Jeugdspaarrente Award. Deze prijs van de website spaarrente.nl werd voor het eerst uitgereikt. Dat gebeurde ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan van de Gouden Spaarrente Award. Spaarrente.nl schreef over ASN Jeugdsparen: ‘Deze rekening bood het hele jaar de hoogste rente en is gedurende het hele jaar met slechts 0,2 procentpunt gedaald. Dit terwijl de rentes op jeugdspaarrekeningen van januari tot en met december 2016 gemiddeld met 0,4 procentpunt zijn gedaald.’

Het aantal rekeningen ASN Jeugdsparen nam netto toe met 3.164. De inleg groeide met 9,6 procent tot 321 miljoen euro. Met deze spaarrekening investeren klanten in de toekomst van hun (klein)kind én van vele kinderen in minder goede omstandigheden. Want namens klanten met een rekening ASN Jeugdsparen schenken wij jaarlijks een bedrag aan Cordaid en Nationaal Fonds Kinderhulp. In 2016 bedroeg de totale donatie 391.578 euro. Sinds de start van ASN Jeugdsparen in 2002 hebben we zo ruim 3,2 miljoen euro geschonken voor kwetsbare kinderen.