Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Beleggingsfocus ASN Beleggingsfondsen

Hierna leest u hoe de ASN Beleggingsfondsen met hun beleggingen bijdragen aan de duurzame samenleving.

ASN Duurzaam Aandelenfonds

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt wereldwijd in aandelen van circa 120, voornamelijk beursgenoteerde ondernemingen. ABB selecteert ondernemingen die voldoen aan de duurzaamheidscriteria én goede financiële vooruitzichten hebben. Het beleid is vooral gericht op koersstijging. De beheerder stuurt tevens op de klimaatprestaties van ondernemingen: hij bepaalt de omvang van zijn belang in ondernemingen mede op basis van hun CO2-uitstoot.

ASN Duurzaam Obligatiefonds

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt in euro-obligaties die zijn uitgegeven door overheden die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Beleggingsfondsen. Het fonds is uniek omdat de overheden worden getoetst op twee aspecten:

  • hun sociale en milieuprestaties, zoals de hoeveelheid beschermd natuurgebied, de CO2-uitstoot per bewoner en de inkomensongelijkheid in het land;

  • een fundamenteel financieel criterium: terugbetaalcapaciteit; dit is de verhouding tussen belastinginkomsten en renteverplichtingen van een land.

ASN Duurzaam Mixfonds

De portefeuille van het ASN Duurzaam Mixfonds bestaat uit aandelen uit het universum van het ASN Duurzaam Aandelenfonds en obligaties uit het ASN Duurzaam Obligatiefonds. Deze voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Beleggingsfondsen. De verdeling over beide beleggingscategorieën is in principe 55 procent obligaties en 45 procent aandelen. De beheerder kan hiervan beperkt afwijken naar aanleiding van actuele marktomstandigheden.

ASN Milieu & Waterfonds

Het ASN Milieu & Waterfonds is een sectorfonds. Het belegt wereldwijd in circa zestig aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die veelal technologisch geavanceerde oplossingen bieden voor milieuproblemen. Het fonds belegt in ondernemingen die actief zijn in de sectoren water, afval en duurzame energie. Bijvoorbeeld ondernemingen die zonnecellen en ledlampen maken, water zuiveren, gebouwen energiezuiniger maken en duurzame energie produceren.

ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds belegt in circa dertig kleine tot middelgrote Europese ondernemingen. De activiteiten van deze bedrijven voldoen aan de duurzaamheidscriteria van ASN Bank. Er zijn geen ernstige misstanden bekend bij de bedrijfsvoering en de toeleveranciers van het bedrijf. Ook hebben de bedrijven beleid voor de onderwerpen waarop zij hoge risico’s lopen. Ze hebben echter niet altijd (voldoende) beleid voor andere duurzaamheidsonderwerpen. Wij sporen hen aan dat te ontwikkelen.

ASN Groenprojectenfonds

Het ASN Groenprojectenfonds verstrekt kredieten in de sectoren duurzaam bouwen en duurzame energie, zoals energie uit windmolens en decentrale energievoorzieningen (warmte-koudeopslag, warmtekrachtkoppeling en zonne-energie). Daarmee draagt het belangrijk bij aan onze klimaatdoelstelling.

ASN-Novib Microkredietfonds

Het ASN-Novib Microkredietfonds financiert microfinancieringsinstellingen (MFI’s). Het fonds leent gelden uit aan MFI’s, of participeert als aandeelhouder in MFI’s. MFI’s verstrekken toegang tot financiële diensten aan kansarme groepen, micro-ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf, voornamelijk in ontwikkelingslanden. Daarmee draagt het fonds bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, zoals armoedebestrijding, gendergelijkheid en groei van de lokale economie.