Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Energiefonds Overijssel

ASN Bank is, in samenwerking met Start Green Venture Capital, de beheerder van Energiefonds Overijssel van 200 miljoen euro. Energiefonds Overijssel financiert ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals de productie van pyrolyseolie, zonne-energie, houtwarmte, groen gas en ledverlichting. Zo draagt het fonds bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap, innovatie en aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.

Ontwikkelingen in 2016

Voor allerlei mensen en sectoren – van agrariërs tot huiseigenaren en van huurders van woningcorporaties tot ondernemers – heeft Energiefonds Overijssel in 2016 een breed scala aan projecten op het gebied van energiebesparing en energieopwekking mogelijk gemaakt. Het gaat om projecten op het gebied van zonne-energie, mestvergisting en slibvergisting. Het fonds heeft een houtverbrandingsinstallatie gefinancierd, mede de verduurzaming van een school gefinancierd en geïnvesteerd in een vernieuwende technologie voor energieopslag. Eind 2016 kwam een financiering rond om 710 woningen in Overijssel energetisch te renoveren op basis van een abonnement.

Met de provincie Overijssel en vier gemeenten blijven we in gesprek over de ontwikkeling van een standaard voor publiek-private samenwerking. Door samen een Publieke Energy Service Company (P-ESCo) te ontwerpen, wordt het voor gemeenten gemakkelijker om het maatschappelijke vastgoed op grote schaal te verduurzamen. De P-ESCo ontzorgt gemeenten door zowel financiering als verduurzaming te organiseren. Dat leidt tot aanzienlijke energiebesparing.

Energiefonds Overijssel financiert de bouw van enkele mestvergisters. We voorzien verdere verbeteringen in de keten van biogas. Daar liggen veel mogelijkheden voor ondernemers, maar vraag en aanbod zijn nog onvoldoende op elkaar afgestemd. Naar verwachting leiden deze activiteiten in 2017 tot resultaten.

Uitzettingen in 2016

De portefeuille van Energiefonds Overijssel nam toe met 35 miljoen euro tot 146 miljoen euro. Doordat het fonds altijd een deel van een project financiert, is de impact van de financieringen in totaal groter, namelijk 313 miljoen euro. Het fonds nam vier participaties en sloot zeven reguliere leningen en twee converteerbare leningen af.

Enkele voorbeelden van nieuwe uitzettingen:

WDP

WDP (Warehouses De Pauw) is een duurzaam Belgisch vastgoedbedrijf. Bij drie panden in Overijssel heeft WDP zonnepanelen op het dak geplaatst: de gebouwen die zijn verhuurd aan Wehkamp, Kuehne Nagel en Altrex. De huurders gaan gebruikmaken van de elektriciteit die de zonnepanelen opwekken: samen 9,58 terajoule per jaar. Wehkamp won met zijn duurzame logistieke centrum in 2016 de Groene Twinkeling, een prijs voor Overijsselse ondernemers die zich inzetten voor biodiversiteit en duurzaamheid. Energiefonds Overijssel heeft de zonnepanelen op de drie gebouwen gefinancierd voor circa 3,5 miljoen euro.

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen regelt de waterhuishouding van voornamelijk Drenthe en Overijssel. Vechtstromen wil de verwerking van zijn slib optimaliseren en verduurzamen. Dat is mogelijk dankzij een nieuwe techniek voor slibvergisting. Hierbij komt biogas vrij, dat wordt omgezet in elektriciteit. Dit is duurzame energie. De nieuwe installatie van Vechtstromen verhoogt de productie van biogas, terwijl de verwerkings- en transportkosten dalen. Het fonds financierde Waterschap Vechtstromen met een lening van 15 miljoen euro.

Brouwer Biocentrale

Energiefonds Overijssel heeft een lening en eigen vermogen verstrekt aan Brouwer Biocentrale B.V. voor de bouw van een grote biocentrale met houtverbrandingsinstallatie in Balkbrug, Overijssel. Brouwer Biocentrale B.V. gaat centrale warmte en elektriciteit produceren. De warmte gaat als droge stoom naar de kaasfabriek van FrieslandCampina: 55.000 ton stoom vervangt de 5,5 miljoen m3 gas die de kaasmaker jaarlijks verstookt. De groene stroom die de biocentrale opwekt, is genoeg voor ruim duizend huishoudens.