Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

De Volksbank

Ontwikkelingen juridische structuur

Op 31 december 2016 heeft een fusie plaatsgevonden tussen ASN Bank N.V., RegioBank N.V. en SNS Bank N.V. Door deze fusie zijn de aparte bankvergunningen van ASN Bank N.V. en RegioBank N.V. komen te vervallen; zij maken gebruik van de bankvergunning van SNS Bank N.V., sinds 1 januari 2017 de Volksbank N.V. De vier merken ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS vallen per 31 december 2016 onder deze bankvergunning. De vier merken vallen ook gezamenlijk onder het Depositogarantiestelsel.

Depositogarantiestelsel

Klanten van elk van de merken zijn persoonlijk geïnformeerd over de wijzigingen en de eventuele consequentie voor de dekking onder het Depositogarantiestelsel. Deze structuurwijziging heeft wat betreft dekking onder het Depositogarantiestelsel alleen gevolgen voor klanten die meer dan 100.000 euro per persoon hadden staan, verdeeld over rekeningen bij ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en/of SNS. Deze klanten verloren als gevolg van de structuurwijziging hun dekking onder het Depositogarantiestelsel voor het bedrag boven 100.000 euro.

De Volksbank N.V.

Naar aanleiding van de fusie is op 1 januari 2017 de statutaire naam van SNS Bank N.V. gewijzigd in de Volksbank N.V. (de Volksbank).

De Volksbank is een 100 procent-dochtermaatschappij van de Volksholding B.V. (voorheen SNS Holding B.V. genaamd). Deze holding is een directe deelneming van NLFI, die hier tegenover certificaten van aandelen heeft uitgegeven aan de Nederlandse Staat, zoals hierboven schematisch is weergegeven.

ASN Duurzame Deelnemingen N.V.

ASN Bank N.V. heeft in 2016 een nieuwe deelneming opgericht, ASN Duurzame Deelnemingen N.V. De directieleden van ASN Bank vormen de statutaire directie van ASN Duurzame Deelnemingen N.V. Voorafgaand aan de fusie op 31 december 2016 heeft ASN Bank N.V. alle aandelen die zij hield in ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., ASN Vermogensbeheer B.V. en Triple Jump B.V., overgedragen aan ASN Duurzame Deelnemingen N.V.

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) vormt de directie van ASN Beleggingsfondsen N.V. en is beheerder van het ASN Groenprojectenfonds en het ASN Novib-Microkredietfonds. ABB voert tevens de directie over ASN Venture Capital Fonds N.V.

ASN Vermogensbeheer B.V.

ASN Vermogensbeheer B.V. verzorgt de dienstverlening van vermogensbeheer voor klanten van ASN Bank.

Triple Jump B.V.

ASN Bank is via ASN Duurzame Deelnemingen N.V. aandeelhouder van Triple Jump B.V. (Triple Jump), dat als projectbeheerder verantwoordelijk is voor de uitzettingen van het ASN-Novib Microkredietfonds. Medeaandeelhouders zijn Oxfam Novib, NOTS Foundation, het management van Triple Jump en een stichting die participeert namens de werknemers van Triple Jump. In 2016 heeft ASN Bank een deel van de aandelen in Triple Jump terugverkocht aan Triple Jump zelf ten behoeve van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers van Triple Jump. De deelneming in Triple Jump daalde hierdoor van 25 tot 23 procent.

De deelneming in Triple Jump B.V. wordt niet meegeconsolideerd.