Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Toelichting financiële kerncijfers

ASN Bank is onderdeel van de Volksbank. Voor een volledig inzicht in de jaarrekening van de Volksbank verwijzen we u naar het verslag van de Volksbank.

Het verslag van ASN Bank is geen jaarverslag, maar een duurzaamheidsverslag. Het biedt een beknopt inzicht in de financiële resultaten en de bedrijfsresultaten van ASN Bank, inclusief ASN Duurzame Deelnemingen N.V. en haar dochtermaatschappijen. Daarnaast biedt het inzicht in hoe we het spaargeld van onze klanten uitzetten.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat is in 2016 met 2,7 miljoen euro toegenomen en kwam uit 73,5 miljoen euro.

Baten

De totale baten stegen met 20,3 miljoen euro. Dit komt doordat de baten in het renteresultaat toenamen als gevolg van verbeterde marge op zowel sparen als verstrekte leningen. De nettoprovisies stegen doordat het beheerde vermogen van de ASN Beleggingsfondsen en ASN Vermogensbeheer toenam.

Lasten

De totale lasten namen toe met 20,0 miljoen euro. De overige operationele kosten stegen als gevolg van de premie voor de financiering van het depositogarantiestelsel die in 2016 is betaald. De toegerekende operationele kosten zijn vooral hoger doordat stafafdelingen zijn versterkt in verband met extra werkzaamheden om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving.