Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Waterschappen

In Nederland is waterbeheer van groot belang. Water speelt een belangrijke rol bij de inrichting van onze leefomgeving, bijvoorbeeld bij wonen, werken, natuurbeheer en recreatie. Bovendien houden diverse waterschappen zich bezig met belangrijke zaken als klimaatverandering, waterkwaliteit, natuurbeheer en biodiversiteit. Sommige dragen hun kennis over aan derdewereldlanden.

Zo vangt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in Amsterdam heftige regenbuien op