Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Social & green bonds

Via groene obligaties, green bonds, beleggen we in duurzame energie, energiebesparing en biodiversiteit. Deze obligaties dragen aanzienlijk bij aan het bereiken van onze doelstelling om in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn.

We beleggen ook in sociale obligaties, social bonds. Zij worden gebruikt om projecten met een sociale impact te financieren, zoals microfinanciering en sociale woningbouw.