Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Duurzame energie

We financieren grote projecten op het gebied van duurzame energie, zoals windparken, grote zonne-energieprojecten en installaties voor warmte-koude-opslag. Het gaat om schone, hernieuwbare energie, die helpt de klimaatverandering te beperken.

Als een project onder de Regeling groenprojecten van de overheid valt, financiert het ASN Groenprojectenfonds het project. Zoniet, dan verstrekt de ASN Bank het krediet. Daarnaast beheert ASN Bank het fonds waarmee de Provincie Overijssel duurzame energie bevordert: Energiefonds Overijssel.