Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Missie en strategie

ASN Bank bestaat sinds 1960. Al meer dan 55 jaar is onze missie om als bank de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Met het geld dat onze klanten ons toevertrouwen, stimuleren we duurzame vooruitgang.

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Verantwoording

Dit verslag is het duurzaamheidsverslag van ASN Bank over 2016. ASN Bank rapporteert in overeenstemming met de G4-richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging van het Global Reporting Initiative (GRI) op core level.

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Mensenrechten: leefbaar loon

Het is nog lang geen realiteit: een eerlijke beloning voor de mensen die alledaagse consumptiegoederen maken. Het minimumloon in sectoren als kleding, elektronica en voeding is vaak niet genoeg om van te leven.

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Klimaat: CO2-neutraal

De uitstoot van broeikasgassen, vooral CO2 (koolstofdioxide), veroorzaakt de huidige snelle opwarming van de aarde. Deze klimaatverandering heeft een negatieve invloed op de natuur en het welzijn van mensen.

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Resultaten klimaatdoel

De klimaatbalans kwam in 2016 een stap dichter bij klimaatneutraliteit. De oorzaken waren enerzijds een verbetering van de datakwaliteit, en anderzijds het duurzame beleggings- en financieringsbeleid.

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Samenwerking klimaat

We stimuleren duurzaamheid door deel te nemen aan debatten, platforms en andere initiatieven. In 2016 namen we deel aan een groot aantal samenwerkingsverbanden in het kader van onze duurzaamheidspijler klimaat.

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag

Biodiversiteit beschermen

Biodiversiteit is ‘… de variatie van levende organismen van elke afkomst, inclusief onder meer ecosystemen op land, in de zee en in andere wateren, en de ecologische complexen waarvan zij deel uitmaken.

Voeg toe aan Mijn Verslag Toegevoegd aan Mijn Verslag