Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Biodiversiteit beschermen

Biodiversiteit is ‘… de variatie van levende organismen van elke afkomst, inclusief onder meer ecosystemen op land, in de zee en in andere wateren, en de ecologische complexen waarvan zij deel uitmaken. Dit houdt in: diversiteit van soorten, tussen soorten, en van ecosystemen.’

Dit is de definitie van de Convention on Biological Diversity (CBD). Nederland heeft, samen met 186 andere landen, in 1992 dit verdrag in Rio de Janeiro ondertekend.

Biodiversiteit is essentieel

Ecosystemen leveren veel zaken die voor ons leven essentieel zijn, zoals schoon water, voeding, leefomgeving, brandstof, bouwmaterialen, medicijnen, zuurstof, voedingsstoffen, waterzuivering, bescherming tegen erosie, zon en schadelijke straling, bestuiving en recreatie.

Wereldwijd is er sprake van verlies aan biodiversiteit. Jaarlijks verdwijnen er tweehonderd tot tweeduizend soorten, voornamelijk door toedoen van de mens. De belangrijkste oorzaak is landbouw, op afstand gevolgd door klimaatverandering, bosbouw, fragmentatie van ecosystemen, infrastructuur en waterverontreiniging.

Langetermijndoel

ASN Bank sluit zich aan bij de visie van de CBD: ‘In 2050 is de biodiversiteit hersteld en in balans en wordt zij met wijsheid gebruikt. Zo houdt zij een gezonde, leefbare planeet in stand en levert voordelen die voor iedereen essentieel zijn.’ Omdat we onze verantwoordelijkheid hiervoor willen nemen, hebben we een langetermijndoel voor biodiversiteit vastgesteld. We vatten dit doel in het kort samen als ‘no net loss’. Dat houdt het volgende in:

Alle financieringen en beleggingen van ASN Bank veroorzaken in 2030 netto geen verlies van biodiversiteit.

Strategie

We willen dit bereiken met behulp van de volgende strategieën:

  • We streven ernaar het biodiversiteitsverlies waarvoor onze financieringen en beleggingen verantwoordelijk zijn, te verminderen. Als eerste stap identificeren we welke financieringen en beleggingen de grootste impact hebben, zoals de voedings- en papierbedrijven waarin onze aandelenfondsen beleggen. We kunnen daarvoor bijvoorbeeld samenwerken met ondernemingen die koploper zijn in het verminderen van hun ecologische voetafdruk.

  • We scherpen de methodiek aan waarmee we onze ecologische voetafdruk berekenen en de voortgang monitoren. Ook verbeteren we de kwaliteit van de data over onze ecologische voetafdruk. Door onze inspanningen te publiceren, dragen we eraan bij dat financiële instellingen meer inzicht krijgen in hun impact op de biodiversiteit, en zich daar meer van bewust worden.

  • We verkennen de manieren waarop we de biodiversiteitswinst kunnen vergroten. Bijvoorbeeld door bos te planten, zoals het ASN Bos in het Bentwoud voor trouwe ASN-klanten, door samen te werken met natuurorganisaties en waterbedrijven, door te beleggen in duurzame-energiefondsen en door projecten in het Nationaal Groenfonds te financieren.

Samenwerking is de sleutel

Dit alles doen we niet alleen. We werken samen met veel verschillende partijen. We delen onze kennis en ontwikkelen onze strategie in samenwerking met zoveel mogelijk geïnteresseerden. Bovendien willen we van anderen leren. Want de gezamenlijke inzet van veel mensen en organisaties wereldwijd is nodig om de biodiversiteit te beschermen en daardoor de planeet leefbaar te houden voor de volgende generaties. Het lijkt nu misschien onmogelijk dat doel te behalen. Maar het is hard nodig dat we ons er samen voor inzetten.