Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Bepaling en uitwerking doel biodiversiteit

Eind 2014 startten we de verkenning van een langetermijndoelstelling voor biodiversiteit. We vroegen ons af: waar willen we over vijftien jaar staan als het gaat om biodiversiteit? Dragen we in 2030 actief bij aan versterking van de natuur in Nederland en daarbuiten? Of voorkomen we ‘slechts’ dat we indirect verantwoordelijk zijn voor verlies aan natuur?

De missie van ASN Bank is om als bank de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Een aspect daarvan is dat we de planeet leefbaar willen houden. Helaas is het nog niet mogelijk om wetenschappelijk vast te stellen wat de financiële sector precies kan doen om de biodiversiteit veerkrachtig te maken en houden. Daarom bleek inzicht in onze ecologische voetafdruk noodzakelijk: hoe belasten onze huidige financieringen en beleggingen de biodiversiteit? En wat betekent dit voor het langetermijndoel?

Uitdagingen

Het formuleren van een langetermijndoel was niet eenvoudig. Wat waren de uitdagingen?

  • Het verlies aan biodiversiteit is een wereldwijd probleem, net als klimaatverandering. Maar de biodiversiteit wordt in verschillende gebieden op verschillende manieren bedreigd en belast. Daarom moeten de bescherming en het behoud van biodiversiteit altijd maatwerk zijn.

  • Er is nog geen wetenschappelijke consensus over wat de financiële sector kan doen om biodiversiteit weer veerkrachtig te maken.

  • Er is nog geen algemeen geaccepteerde meeteenheid of methodiek om biodiversiteit te meten.

Meten van onze ecologische voetafdruk

Is het mogelijk de ecologische voetafdruk van ASN Bank te meten? Met deze vraag ging PRé Consultants aan het werk. Dit bureau werkt al 25 jaar wereldwijd aan het meten van milieubelasting door life cycle analysis (levenscyclusanalyse ofwel LCA). LCA is een wetenschappelijk onderbouwde, internationaal gedragen methodiek om onder meer land- en watergebruik en klimaatverandering te meten.

De LCA-analisten van PRé Consultants beantwoordden onze vraag bevestigend: we kunnen de ecologische voetafdruk van ASN Bank meten en dat levert interessante inzichten op. Zo bleek uit de LCA-berekeningen dat voor ASN Bank geldt dat:

  • klimaatverandering, land- en watergebruik verreweg de belangrijkste oorzaken zijn van het verlies aan biodiversiteit;

  • de beleggingen in bedrijven een relatief hoge bijdrage aan deze impact leveren;

  • de beleggingen in groene energie een aanzienlijke positieve bijdrage aan biodiversiteit kunnen leveren. Misschien kan deze bijdrage zelfs zo groot zijn, dat no net loss een realistisch langetermijndoel is.

Meeteenheid

Deze analyse leidde ook tot de vaststelling van de eenheid om onze impact op de biodiversiteit te meten: het aantal verdwenen soorten per vierkante meter. Om dit in de praktijk werkbaar te maken rekenen we dit getal om in een equivalent: het aantal vierkante kilometer natuur dat verdwijnt door onze belasting van de biodiversiteit. Dit verlies is eenmalig: het blijft van jaar op jaar gelijk als de beleggingen en financieringen gelijk blijven. Op dat land is op dat moment geen ruimte voor de ontwikkeling van natuur.

Het precieze aantal vierkante kilometer natuur dat verdwijnt door onze belasting van de biodiversiteit, was in 2016 nog niet met voldoende zekerheid vastgesteld. Wij scherpen de cijfers in 2017 verder aan.

Kwalitatieve analyse

De berekening van onze ecologische voetafdruk heeft beperkingen. Daarom hebben we ook een kwalitatieve analyse laten uitvoeren van onze impact op biodiversiteit. Die geeft aanvullende, sectorspecifieke informatie die niet is meegenomen in het kwantitatieve onderzoek.

De kwantitatieve methode heeft bijvoorbeeld beperkingen bij het meten van een positieve impact op de biodiversiteit. Een voorbeeld: ASN Bank belegt in papierbedrijven. Zij voldoen aan onze criteria, zodat minstens driekwart van de bossen waar ze hun hout vandaan halen, FSC-gecertificeerd is. De positieve impact van deze certificatie kan (nog) niet worden meegenomen in de analyse van onze ecologische voetafdruk. Het gevolg is dat er voor deze bedrijven een grotere voetafdruk wordt berekend dan ze in werkelijkheid hebben. Een ander voorbeeld: het is mogelijk dat de visserijvrije gebieden rondom windmolens op zee een positieve impact hebben op de biodiversiteit. Het model neemt dit echter niet mee.

De methode houdt ook niet altijd rekening met lokale effecten. Als een economische activiteit plaatsvindt in een gebied met een hoge biodiversiteitswaarde (high conservation value area ofwel HCVA), is de impact op de biodiversiteit groter dan de gemiddelde impact die de methodiek berekent. De kwalitatieve analyse kan rekeninghouden met karakteristieken die specifiek zijn voor de locatie. Als bedrijven in een bepaalde sector bijvoorbeeld veel water gebruiken, is het belangrijk dat zij goed beleid hebben voor waterverbruik.

De kwalitatieve analyse:

  • maakt duidelijk hoe de resultaten van de voetafdruk moeten worden geïnterpreteerd;

  • helpt een strategie te bepalen om de impact op de biodiversiteit te verminderen;

  • maakt duidelijk waar verbetering van de methodiek mogelijk en nodig is.

  • helpt om de methodiek in de komende jaren verder te verfijnen.