Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Samenwerking biodiversiteit

Het proces om tot ons langetermijndoel voor biodiversiteit te komen, blijkt even belangrijk te zijn als het formuleren en uitwerken van het doel zelf. Het is een proces van samenwerking, discussie en inspiratie. Deskundigen denken mee over de wetenschappelijke basis. De overheid denkt mee vanuit beleidskaders. Maatschappelijke organisaties en andere financiële instellingen denken mee over de praktijk. Dat is belangrijk omdat er veel meer verandert als ook andere financiële instellingen hun impact op biodiversiteit gaan meten en integreren in hun besluitvorming. Deze samenwerking wordt gelukkig breed gedragen, zoals blijkt uit de volgende drie voorbeelden.

Expertmeeting

Bij het proces om tot ons langetermijndoel te komen, hebben we verschillende keren deskundigen op het gebied van biodiversiteit geraadpleegd. We hebben de resultaten gedeeld en getoetst tijdens een stakeholderbijeenkomst met kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Dat leidde tot waardevolle bijdragen aan de ontwikkeling van het langetermijndoel. En vooral tot inspirerende discussies over en visies op de rol van ASN Bank op het gebied van biodiversiteit.

CoP FiNC

Twaalf financiële instellingen werkten de afgelopen twee jaar samen in de Community of Practice Financial Institutions and Natural Capital (CoP FiNC). Deze is mede door ASN Bank opgericht. Aanleiding daarvoor was onze deelname aan de eerdere CoP Business & Bedrijven, samen met uiteenlopende bedrijven als Heineken, Tata Steel en Leven op daken. ASN Bank nam als enige financiële instelling deel aan deze community.

De deelnemers deelden hun ervaringen en inzichten over de rol van biodiversiteit in hun beleggings- en financieringsbeleid. Ze spraken onder meer over: ‘Wat is biodiversiteit?’, ‘Hoe meet je biodiversiteit?’ en ‘Kun je een positieve impact op de biodiversiteit bereiken en een rendement behalen?’ Deze CoP FiNC is met succes afgerond. In navolging hiervan start in 2017 de CoP FiNC op Europees niveau.  

Platform Biodiversity Accounting Financials (PBAF)

De meeste bedrijven hebben een directe negatieve of positieve impact op de biodiversiteit of zijn hier direct afhankelijk van. Een financiële instelling heeft een heel andere relatie tot de natuur. Daarom willen we ook met andere financiële instellingen in gesprek gaan.

De start daarvan ligt bij de methodiek. Begin 2017 willen we de methodiek om de ecologische voetafdruk van financiële instellingen te berekenen, inventariseren, vergelijken en aanscherpen. Dat doen we samen met ACTIAM (medeorganisator en AIF-beheerder van de ASN Beleggingsfondsen), adviesbureau CREM en PRé Consultants, specialist op het gebied van levenscyclusanalyse.

Tevens willen we de methodieken inventariseren, samen met deskundigen en enkele koplopers uit de financiële sector. De deelnemende financiële instellingen zullen de agenda bepalen; de experts zorgen voor de inhoudelijke ondersteuning. Dit platform krijgt de naam Platform Biodiversity Accounting Financials (PBAF).

Innovative Financing Mechanism for Biodiversity

De Europese Unie werkt samen met China aan bevordering van biodiversiteit. Onder de noemer Innovative Financing Mechanisms for Biodiversity worden seminars en vergaderingen van experts georganiseerd. Op uitnodiging van de EU sprak ASN Bank op 23 november in China over de rol van de financiële sector bij biodiversiteit. We gingen in op de methodiek die we hebben ontwikkeld om de impact van onze investeringen op biodiversiteit te meten. Ook behandelden we de rol van de financiële sector op het gebied van biodiversiteit.

Natural Capital Conference

Op 24 november spraken we in Den Haag tijdens de Natural Capital Conference. Deze conferentie werd georganiseerd door het Platform Biodiversity, Ecosystems & Economy (Platform BEE). Dit is een Nederlands initiatief waarin ondernemingen, natuurorganisaties en wetenschappers samenwerken om biodiversiteit en ecosystemen te beschermen en herstellen. We spraken over onze methodiek om onze ecologische voetafdruk te meten en over de rol van de financiële sector op het gebied van biodiversiteit.