Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Duurzame impact spaargeld

Een belangrijke manier om onze missie te realiseren, is door het spaargeld van onze klanten zo uit te zetten dat het bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. We zetten het geld van onze klanten uit volgens onze duurzaamheidscriteria. Dat doen we in onder meer obligaties en onderhandse leningen aan overheden (landen, provincies en gemeenten), woningfinancieringen, waterschappen, zorginstellingen, woningcorporaties, onderwijs, cultuur en recreatie, en duurzame energie. Deze spreiding leidt tot een goede balans tussen verschillende sectoren en voor spreiding van de risico’s.

De uitzettingen van ASN Bank zijn onder te verdelen in de volgende twee categorieën:

 • Vorderingen op klanten. Hieronder vallen zakelijke kredieten (financieringen) en onderhandse leningen. Ook de post financiële instellingen valt hieronder; deze omvat een onderhandse lening aan Woonhuishypotheken B.V. voor de financiering van woninghypotheken.

 • Beleggingen: hieronder vallen de beleggingen in voornamelijk staatsobligaties en in groene en sociale obligaties.

De uitzettingen namen met 130 miljoen euro toe van 10.899 miljoen euro tot 11.029 miljoen euro.

(In miljoenen euro’s)

31-12-2016

31-12-2015

Vordering op klanten

6.173

6.280

Beleggingen

4.856

4.619

Totaal uitzettingen

11.029

10.899

  Vorderingen op klanten

  Verdeling volgens tegenpartijen (in miljoenen euro’s)

  2016

  2015

  Financiële instellingen

  4.531

  4.508

  Lagere overheden

  344

  402

  Gezondheids- en welzijnszorg

  279

  316

  Woningbouw

  412

  441

  Waterwinning en –beheer

  259

  274

  Energie

  287

  268

  Particulieren

  29

  32

  Onderwijs, cultuur en recreatie

  5

  9

  Diversen

  27

  30

  Totaal vorderingen op klanten

  6.173

  6.280

   Zakelijke kredieten bestaan voornamelijk uit projectfinancieringen van ten minste 1 miljoen euro. Daarbij concentreren we ons op de volgende sectoren:

   • duurzame energie (windenergie, zonne-energie, decentrale energievoorzieningen);

   • (sociale) woningbouw;

   • maatschappelijk vastgoed;

   • zorg en welzijn.

   ASN Bank verstrekt zakelijke kredieten aan duurzame projecten zonder groenverklaring. Projecten met een verklaring in het kader van de Regeling groenprojecten komen in aanmerking voor een groenfinanciering van het ASN Groenprojectenfonds. Desgewenst combineren we een groenfinanciering door het ASN Groenprojectenfonds met een lening van ASN Bank.

   ASN Bank betaalde in 2016 57 miljoen euro aan kredieten uit. Al met al stegen de uitzettingen in zakelijke kredieten met 16 miljoen euro tot 354 miljoen euro. Daarnaast hebben we ons gecommitteerd aan financieringen van ruim 90 miljoen euro.

   Via onderhandse leningen financieren we bedrijven en instellingen in onder meer de categorieën waterbeheer, woningcorporaties en lagere overheden. In totaal werd er 141 miljoen euro afgelost op de portefeuille onderhandse leningen. We verstrekten geen nieuwe onderhandse leningen.

   Beleggingen

   Verdeling volgens tegenpartijen (in miljoenen euro’s)

   2016

   2015

   Staatsobligaties

   3.202

   3.582

   Financiële instellingen

   952

   393

   Lagere overheden

   297

   271

   Railvervoer

   203

   198

   Energie

   202

   175

   Totaal beleggingen

   4.856

   4.619

    We beleggen in financieringsvormen die de financiële risico’s beheersbaar houden en passen bij onze duurzaamheidscriteria. Bijvoorbeeld in staatsobligaties van overheden die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria en groene en sociale obligaties (green & en social bonds). In 2016 tekenden we ruim 135 miljoen euro aan obligaties bij.

    Equator Principles

    De Equator Principles voor grote projectfinancieringen verlangen dat deze financieringen voldoen aan de sociale en milieucriteria van de International Finance Corporation (IFC). ASN Bank onderschrijft de Equator Principles. Daarmee bevestigen wij ons beleid om uitsluitend leningen te verschaffen aan projecten die worden ontwikkeld op een maatschappelijk verantwoorde wijze, en in overeenstemming met de eisen voor een goed duurzaamheidsbeleid.

    Wij passen de Equator Principles – naast onze eigen duurzaamheidscriteria – toe op alle projecten die wij financieren die in totaal groter zijn dan 10 miljoen US-dollar (wij hanteren omgerekend een grens van 8 miljoen euro). De Equator Principles onderscheiden drie categorieën projecten, variërend van een hoge mogelijke negatieve invloed op milieu en mensenrechten (categorie A) tot een lage invloed (C).

    In 2016 hebben wij geen leningen verstrekt die onder de Equator Principles vielen.