Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Duurzame impact beleggingsfondsen

Tot het vermogen onder beheer van ASN Bank rekenen wij ook het vermogen van de zeven duurzame ASN Beleggingsfondsen. Dit vermogen wordt beheerd door ACTIAM N.V. (ACTIAM) als AIF-beheerder. Dat wil zeggen: ACTIAM heeft een vergunning zoals bedoeld in de AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive). Dit is een Europese richtlijn met regels voor beheerders van beleggingsfondsen. ACTIAM voert het portefeuille- en risicobeheer van de ASN Beleggingsfondsen uit.

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) stelt het beleid van de ASN Beleggingsfondsen vast en monitort het beheer van de fondsen. Het beleid omvat ook de richtlijnen en criteria op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheidsbeleid

De ASN Beleggingsfondsen beleggen in ondernemingen, landen en projecten die deel uitmaken van het ASN Beleggingsuniversum. De directie van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) stelt dit universum vast. Dat doet zij op basis van de duurzame criteria die de ASN Selectiecommissie hanteert. ABB voert dit beleid uit met behulp van drie instrumenten: selectie, engagement en stemmen. Bij het hanteren van die instrumenten gaat het uit van de duurzaamheidscriteria van ASN Bank en ABB. Elk van deze instrumenten worden gehanteerd volgens een vast proces.

Topscore voor duurzaam beleggen

In 2010 ondertekende ASN Bank de Principles for Responsible Investment (PRI). Daarmee zijn we lid van een wereldwijde organisatie van meer dan 1200 institutionele beleggers, banken en vermogensbeheerders. Zij werken samen om maatschappelijk verantwoord beleggen verder te ontwikkelen.

Een verplicht onderdeel van ons PRI-lidmaatschap is de jaarlijkse rapportage over de duurzaamheid van onze beleggingsfondsen. Daarin laten we zien hoe duurzaamheidsfactoren onderdeel zijn van onze bedrijfsvoering, ons beleid, onze procedures en de afspraken met de fondsbeheerders die het beleid uitvoeren. De PRI-organisatie vergelijkt de uitkomsten met die van de andere leden.

ASN Bank scoort heel goed ten opzichte van andere beleggers. Op bijna alle onderdelen waarop we zijn beoordeeld, behalen wij de maximale score.

 

ASN Bank

Gemiddeld

Strategie en bestuur

A+

B

Beursgenoteerde aandelen

A+

B

Vastrentende waarden, (semi-)overheid

A+

D

Engagement en stemmen

A

B

    We behaalden deze scores omdat we zelf ons duurzaamheidsbeleid bepalen, omdat dit beleid alomvattend is, en omdat we goede procedures hebben om het beleid te waarborgen. Wat ook meetelde was dat we nooit prioriteit aan financiële overwegingen geven boven duurzaamheidsoverwegingen. Ook aan onze externe uitvoerende fondsbeheerders geven we duidelijke duurzaamheidskaders. Voor hen is ons duurzaamheidsbeleid leidend bij de uitvoering van het beheer en bij beslissingen op duurzaamheidsvlak. Zo is duurzaamheid altijd gewaarborgd.