Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Financiële resultaten

Winst-en-verliesrekening

In duizenden euro’s

2016

2015

Baten

  

Toegerekend renteresultaat

148.182

132.130

Andere baten

23.739

19.496

Totaal baten

171.921

151.626

   

Lasten

  

Personeelskosten

15.241

13.920

Afschrijving op materiële vaste activa

474

524

Overige operationele kosten

27.727

18.847

Toegerekende operationele kosten

31.228

21.398

Totaal lasten

74.670

54.689

Bijzondere waardevermindering

-225

3.153

   

Bruto resultaat

97.476

93.783

Toegerekende belastingen

23.973

23.011

Nettoresultaat

73.503

70.772

Beheerd vermogen

In duizenden euro’s

2016

2015

ASN Bank

10.833.743

10.726.225

Fondsen en vermogensbeheer

2.785.503

2.630.129

Totaal beheerd vermogen

13.619.246

13.356.354

Uitzettingen

In duizenden euro’s

2016

2015

Vordering op klanten

6.173.429

6.279.686

Beleggingen

4.855.525

4.618.835

Totaal uitzettingen

11.028.954

10.898.521

Verloop vorderingen op klanten

In duizenden euro’s

2016

2015

Balanswaarde begin van het jaar

6.279.686

6.413.991

Verstrekkingen

60.399

72.181

Aflossingen

-167.370

-204.164

Amortisatie

-1.095

-2.286

Overige mutaties

1.809

-36

Balanswaarde eind van het jaar

6.173.429

6.279.686

Verloop beleggingen

In duizenden euro’s

2016

2015

Balanswaarde begin van het jaar

4.618.835

4.453.749

Aankopen

1.591.368

1.387.759

Verkopen

-1.414.307

-1.220.138

Herwaarderingen

86.007

-23.340

Bijzondere waardeverminderingen

-197

-155

Amortisatie

-23.800

28.588

Overige mutaties

-2.381

-7.628

Balanswaarde eind van het jaar

4.855.525

4.618.835

Spaargelden

In duizenden euro’s

2016

2015

Totaal

9.852.381

9.916.395

Overige schulden aan klanten

In duizenden euro’s

2016

2015

Totaal

873.388

730.794