Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Communicatie

Om de groei tot 1 miljoen tevreden klanten in 2025 te realiseren, hebben we een belangrijke strategische keuze gemaakt: naast onze bestaande basis van trouwe, door idealen gedreven klanten richten we ons op een jongere doelgroep. Onderzoek wijst uit dat er veel jonge, goed opgeleide, optimistische jongeren zijn die duurzame keuzes maken, maar zonder de idealistische insteek van de oudere generatie. Een gemakkelijke duurzame keuze voor deze jongeren is gaan bankieren bij een duurzame bank. Daarom hebben wij een nieuwe advertentiecampagne en communicatiestrategie ontwikkeld om deze jongeren aan te spreken. De kern daarvan is dat we laten zien dat je met geld duurzame vooruitgang kunt stimuleren en tegelijkertijd een goed rendement kunt behalen. We willen duurzaam bankieren bereikbaar en aantrekkelijk maken. Bereikbaar door heldere, begrijpelijke producten te blijven bieden; aantrekkelijk door te laten zien dat bankieren bij ASN Bank bijdraagt aan duurzame ontwikkeling en daardoor een goed gevoel geeft.

Deze keuzes betekenen ook dat we afscheid hebben genomen van de activistische, idealistische inslag die onze communicatie met klanten lange tijd kenmerkte. Idealen voor de toekomst maken plaats voor duurzame vooruitgang nu. We willen niet langer worden gezien als een activistische duurzaamheidsorganisatie, maar vertellen hoe we als bank op een positieve manier bijdragen aan duurzame vooruitgang.

Website

De website asnbank.nl speelt een centrale rol in onze dienstverlening aan en communicatie met klanten. Per 3 november onderging de website een facelift: de vormgeving werd vernieuwd, met meer witruimte, een nieuw lettertype en nieuwe beelden. Dit is de visuele uiting van de nieuwe insteek van onze communicatie. Het maakte de website een stuk overzichtelijker en de uitstraling moderner. We startten de voorbereidingen om de website in 2017 responsive te maken, zodat hij ook op tablet en mobiel goed leesbaar is.

Sociale media

In onze communicatie spelen sociale media als Facebook, Twitter en LinkedIn een belangrijke rol. Vrijwel dagelijks plaatsen we een bericht met positief nieuws over de duurzame samenleving of ASN Bank zelf. Dat levert veel positieve reacties op. Ultimo 2016 hadden we ruim 46 duizend volgers op Facebook, 14 duizend op Twitter en ruim 3.700 op LinkedIn. In 2016 kregen we bijna dertigduizend tweets binnen, achtduizend minder dan in 2015. Dit waren reacties op onze tweets, vragen via Twitter, retweets en privéberichten. We ontvingen in totaal ruim 2200 complimenten en meer dan 2100 negatieve berichten en/of klachten via Twitter en op Facebook. De afdeling Webcare geeft antwoord op klachten. Afhankelijk van de inhoud van de klacht gebeurt dat in overleg met de ASN Klantenservice en andere afdelingen van de bank, zoals Duurzaamheidsbeleid & -Onderzoek.

Bijeenkomsten

Persoonlijke communicatie, wederzijdse inspiratie en dialoog vinden we belangrijk. Daarom organiseren we regelmatig bijeenkomsten waar we onze klanten ontmoeten.

We organiseerden tweemaal ASN Live. Op 16 februari in Maastricht spraken we met klanten en andere gasten over: Klimaatakkoord Parijs: wat nu? Een van de sprekers was advocaat Roger Cox, die met succes de Nederlandse staat aanklaagde in de ‘klimaatzaak’ die hij namens Urgenda voerde.

Op 8 juni vond ASN Live plaats in Amersfoort over De invloed van uw geld. In het programma was aandacht voor zowel lokale duurzame initiatieven en crowdfunding als invloed via belegging in grote bedrijven. De laatste werden vertegenwoordigd door Geanne van Arkel, head of Sustainable Development bij duurzame tapijtfabrikant Interface.

Onze jaarlijkse klantenbijeenkomst MorgenVandaag transformeerde in 2016 tot een goed bezocht duurzaamheidsfestival. Dit vond plaats op zaterdag 24 september in de Metaal Kathedraal in Utrecht. De openingspreker was de Congolese gynaecoloog en mensenrechtenactivist Denis Mukwege. Onder de vele andere sprekers waren onder meer advocate en hoogleraar oorlogsherstel Liesbeth Zegveld, documentairemaker, fotograaf en arts Ruben Terlou en schrijver en politicus Jan Terlouw. De gasten konden ook aan het werk, onder meer door zelf zonne-energie op te wekken. De aanwezigen waardeerden de dag met een 8,3.

Van papier naar digitaal

We communiceren steeds meer digitaal. Daarmee komen we tegemoet aan de wens van klanten en verminderen de hoeveelheid papier die we gebruiken. Ons klantenmagazine Ideaal verscheen in 2016 vier maal, zowel op papier als online. Ideaal Online groeide van 18 duizend naar 94 duizend online-abonnees, mede dankzij enkele acties. Het aantal lezers van het papieren magazine nam af met 66 duizend. Per 2017 verschijnt het magazine primair online en onder een nieuwe naam: Goedgeld – een naam die aansluit op onze nieuwe communicatie-insteek. De e-mailnieuwsbrief verscheen elf keer. We breidden het bereik uit met ruim 100 duizend adressen tot ruim 300 duizend klanten.

Digital first gold eveneens voor het verslag van ASN Bank: het verscheen in 2015 voor het eerst primair online. De jaarverslagen van de ASN Beleggingsfondsen en de ASN Foundation zijn eveneens online beschikbaar, maar verschenen ook op papier.