Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Mensenrechten: leefbaar loon

Het is nog lang geen realiteit: een eerlijke beloning voor de mensen die alledaagse consumptiegoederen maken. Het minimumloon in sectoren als kleding, elektronica en voeding is vaak niet genoeg om van te leven. Soms is het zelfs te laag om te overleven. Dat geldt in het bijzonder voor productiemedewerkers van toeleveranciers van deze sectoren.

Steeds meer mensen worden zich van deze problemen bewust, ook bij de bedrijven zelf. Maar de situatie vraagt om actie. De komende jaren zet ASN Bank zich daarom in voor een leefbaar loon.

Wat is leefbaar loon?

Een leefbaar loon stelt productiemedewerkers in staat te voorzien in de basisbehoeften van zichzelf en hun gezin. Dit houdt in: voeding, kleding, huisvesting, onderwijs en zorg. Daarnaast kan de kostwinner zo’n tien procent van zijn loon opzij zetten voor onvoorziene kosten. De hoogte van dit leefbare loon verschilt van land tot land. De invoering van een leefbaar loon helpt niet alleen om de levensstandaard van arbeiders en hun gezin te verhogen. Vaak is het ook een katalysator om andere arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo neemt de kans op kinderarbeid af als de ouders van een gezin genoeg verdienen.

Langetermijndoel

Bij het streven naar leefbaar loon leggen we de focus op bedrijven in de kledingindustrie, in het bijzonder die in het ASN Beleggingsuniversum. Sommige van deze ondernemingen zijn inmiddels goed op weg. Maar geen van alle heeft een leefbaar loon ingevoerd. Daarom stellen we onszelf het volgende langetermijndoel:

In 2030 betalen alle kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum hun productiemedewerkers een leefbaar loon.

We gaan hierbij uit van de kledingbedrijven die op 1 april 2016 waren goedgekeurd voor het ASN Beleggingsuniversum. Eind 2016 is een daarvan, Gap, afgekeurd omdat het niet meer voldeed aan onze duurzaamheidscriteria. We zetten de dialoog over leefbaar loon met dit bedrijf wel voort. Dat betekent dat we ons richten op de volgende veertien bedrijven: Adidas, Amer Sports, Asics, Asos, Esprit, Gap, Gildan Activewear, H&M, Inditex, KappAhl, Lojas Renner, Marks & Spencer, Nike en Puma.

Overwegingen bij deze keuze

Er zijn veel mogelijke doelen op het gebied van mensenrechten. Bij de keuze voor het langetermijndoel ‘leefbaar loon in de kledingindustrie’ hebben we ons laten leiden door verscheidene overwegingen. We kunnen aan deze doelstelling uitvoering geven in onze rol als belegger. Door in die rol met bedrijven in gesprek te gaan, kunnen we naar verwachting leefbaar loon in de kledingindustrie bevorderen. Daarbij bieden we andere financiële instellingen graag de mogelijkheid om aan te haken bij ons proces. We willen hen ook inspireren zelf iets met het onderwerp leefbaar loon te doen. Door samen op te trekken brengen we het doel sneller binnen bereik.

Het onderwerp ‘leefbaar loon’ staat in de belangstelling. Onze klanten en andere belanghebbenden vinden dit een belangrijk onderwerp. Bovendien sluit het aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties, namelijk bij SDG 1 (geen armoede), SDG 8 (economische groei, werkgelegenheid) en de tijdlijnen van de SDG’s.

Erkenning Verenigde Naties

In november waren we aanwezig bij het VN Forum on Business and Human Rights in Geneve. We presenteerden het rapport aan de werkgroep Unpacking the case for the living wage in law, practice and commerce. Deze sprak zijn steun uit voor het onderzoek en beschreef het als een belangrijke studie.

Waardering Eerlijke Bankwijzer

In juni 2016 publiceerde de Eerlijke Bankwijzer een rapport over banken en eerlijke beloning en vakbondsvrijheid in de elektronica- en de kledingsector. De Eerlijke Bankwijzer onderzocht hoe Nederlandse banken omgaan met het risico op schending van mensenrechten in de productieketens van kleding- en elektronicabedrijven waarin zij beleggen of die ze financieren. Daarbij lette de Eerlijke Bankwijzer specifiek op de betaling van een leefbaar loon en vrijheid van vereniging. Samen met Triodos Bank scoorden we een 10 voor beleid en praktijk op dit gebied.