Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Missie en strategie

ASN Bank bestaat sinds 1960. Al meer dan 55 jaar is onze missie om als bank de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Met het geld dat onze klanten ons toevertrouwen, stimuleren we duurzame vooruitgang. Zo dragen we bij aan een wereld waar mensen veilig en gezond kunnen leven en de natuur wordt beschermd, nu en in de toekomst.

ASN Bank staat voor duurzaam bankieren. Om deze missie uit te voeren hebben we een tweeledige strategie geformuleerd met langetermijndoelstellingen voor zowel onze bancaire activiteiten als onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid.

Strategie duurzaamheid

Bij alle activiteiten van ASN Bank staat duurzaamheid voorop. Onze grootste invloed op de wereld oefenen we uit via onze financieringen en beleggingen. Daarom hanteren we bij al die activiteiten onze duurzaamheidscriteria.

We stimuleren duurzame vooruitgang in het kader van onze activiteiten als bank. Dit doen we met behulp van drie instrumenten: de selectie van beleggingen en financieringen, stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van de bedrijven waarin de ASN Beleggingsfondsen beleggen, en de dialoog met bedrijven (engagement). We gaan ook in gesprek met bedrijven binnen en soms buiten het ASN Beleggingsuniversum van op duurzaamheidsgronden goedgekeurde bedrijven, landen en projecten. Daarmee willen we hen motiveren duurzame keuzes te maken. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is ons engagement met de farmasector.

We zijn echter niet groot. Onze keuze voor duurzaamheid maakt op wereldschaal slechts een klein verschil. Daarom hebben we de volgende duurzaamheidsstrategie ontwikkeld: we vergroten onze invloed door duurzame keuzes van anderen te stimuleren. Dat doen we door onszelf langetermijndoelen te stellen voor elke pijler van ons duurzaamheidsbeleid: mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Deze doelen integreren we in onze bankactiviteiten. Tegelijkertijd stimuleren we andere financiële instellingen vergelijkbare doelen te stellen. We consulteren ook externe stakeholders over onze duurzame langetermijndoelen. Zo vergroten we de invloed van onze langetermijndoelen.

Dit zijn de langetermijndoelen:

  • Mensenrechten: alle kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum betalen hun productiemedewerkers in 2030 een leefbaar loon.

  • Klimaat: alle onze financieringen en beleggingen zijn in 2030 per saldo klimaatneutraal.

  • Biodiversiteit: onze financieringen en beleggingen veroorzaken in 2030 netto geen verlies van biodiversiteit.

We stimuleren tevens het duurzaamheidsdebat in de maatschappij. Dat doen we onder meer door te communiceren over onze duurzaamheidscriteria en over het selectieproces van onze financieringen en beleggingen. Ook organiseren we voor een breed publiek van klanten en andere belanghebbenden evenementen waar duurzaamheid centraal staat.

Ten slotte faciliteren we innovatieve, duurzame initiatieven via ons internetplatform Voor de Wereld van Morgen en crowdfunding. Zo helpen we mensen met een werkbaar duurzaam initiatief hiervan een succes te maken.

Strategie bancair

ASN Bank wil groeien. Deze groei is geen doel op zich: wij willen groeien om met meer kracht duurzame vooruitgang te stimuleren, en meer te kunnen investeren in duurzame ondernemingen, projecten en overheden.

We hebben voor onze bancaire activiteiten daarom drie groeidoelstellingen geformuleerd. We streven naar een miljoen tevreden klanten, een beheerste groei van het vermogen onder beheer en groei van de zakelijke uitzettingen.

Een miljoen tevreden klanten

Hoe meer klanten we hebben, des te groter is onze invloed op de duurzaamheid van de samenleving. Daarom willen we groeien naar een miljoen klanten – met als belangrijke toevoeging: een miljoen tevreden klanten. We willen duurzaam bankieren bereikbaar en aantrekkelijk maken door een goede dienstverlening en uitbreiding van ons aanbod van diensten en producten. Om de groei te realiseren gaan we investeren in vergroting van onze naamsbekendheid en van de bekendheid van het begrip duurzaam bankieren. Zo maken we ASN Bank aantrekkelijker voor potentiële klanten.

De financiële wereld verandert momenteel snel als gevolg van nieuwe mogelijkheden op het gebied van informatietechnologie. In overeenstemming met de keuzes van onze moederorganisatie, de Volksbank, op dit gebied passen we nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen op een slimme manier toe.

Groei vermogen onder beheer

We streven naar een beheerste groei van het vermogen onder beheer. Daarom willen we klanten niet alleen duurzaam beleggen bieden, maar duurzaam ‘gemaksbeleggen’. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) ontwikkelt fondsen en instrumenten waarmee het duurzaam beleggen voor de klanten gemakkelijk en inzichtelijk maakt en hun hulp biedt bij de keuze van beleggingsfondsen die passen bij hun risicobereidheid.

ABB biedt de klanten van ASN Bank duurzame ASN Beleggingsfondsen. Ook andere financiële instellingen bieden hun klanten deze fondsen aan in het kader van hun duurzame beleggingspropositie. Dit aandeel in de derdendistributie wil ABB behouden, waarbij het vooral focust op derdendistributie in Nederland door de andere merken van de Volksbank.

We streven naar een beheerste groei van het spaargeld in relatie tot de uitzettingen in verband met een gezonde ontwikkeling van onze balans.

Groei zakelijke uitzettingen

We willen groeien in het volume van uitzettingen in duurzame energie. Dat doen we zowel door projecten in bijvoorbeeld wind- en zonne-energie te financieren als door te beleggen in groene en sociale obligaties. Deze uitzettingen helpen ons bovendien bij onze doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast ontwikkelen we de kredietverlening aan de zorgsector.

Propositie

Om onze doelstelling ‘groeien naar een miljoen tevreden klanten’ te kunnen realiseren, hebben we in 2016 onze propositie aangescherpt. In het verleden legden we veel nadruk op het ideaal van een rechtvaardige, duurzame samenleving. Daarmee spraken wij de ‘postmaterialisten’ aan: de betrokken klanten met hart voor duurzaamheid die vanouds de doelgroep van ASN Bank zijn. In het Mentalitymodel van Motivaction worden zij omschreven als maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu. Deze doelgroep is echter niet groot genoeg om de groei naar een miljoen klanten mogelijk te maken.

We hebben er in 2016 daarom over nagedacht hoe we duurzaam bankieren bij een grotere groep potentiële klanten bekendheid kunnen geven. We willen de doelgroep van ‘kosmopolieten’ aanspreken, zonder de bestaande klantengroep van postmaterialisten van ons te vervreemden. Volgens het Mentalitymodel zijn kosmopolieten kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren in moderne waarden als succes, materialisme en genieten. Wij willen hen aanspreken door in onze nieuwe propositie nadruk te leggen op het stimuleren van duurzame vooruitgang. We stimuleren duurzame vooruitgang expliciet in de rol van bank. Zo maken we het onze klanten mogelijk met hun geld van de wereld een mooiere plek te maken. We willen duurzaam bankieren bekend, bereikbaar en aantrekkelijk maken voor iedereen. We zijn aanjager van verduurzaming en bieden klanten de mogelijkheid daaraan mee te doen door bij ons te bankieren. We presenteren ons als duurzame voortrekker met als waarden: optimistisch, relativerend, ambitieus en sociaal.

In onze uitingen omschrijven we ASN Bank als volgt: ‘ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang. We zijn een moderne bank voor je dagelijkse bankzaken. Een duurzame bank die goed doet met geld. Dat wil zeggen: we beheren het geld van onze klanten zorgvuldig en financieren er projecten en initiatieven mee met respect voor mens, dier en natuur. Iedereen kan zo een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. Zo maakt geld gelukkig.’