Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Organisatie

Per 31 december 2016 is ASN Bank een handelsnaam van de Volksbank N.V. (de Volksbank). Daarmee is ASN Bank geen aparte vennootschap meer, maar onderdeel van de Volksbank. Als gevolg daarvan maakt ASN Bank vanaf eind 2016 gebruik van de bankvergunning van de Volksbank.

Maatschappelijke, mensgerichte, duurzame bank

Per 1 januari 2017 is ‘de Volksbank’ de nieuwe naam van SNS Bank N.V. De naamswijziging accentueert de koers die de bank heeft ingezet om een maatschappelijke, mensgerichte, duurzame bank voor haar klanten te zijn. Een stabiele bank die eenvoudige, nuttige en betaalbare diensten verleent en haar verantwoordelijkheid neemt. Een familie van onderscheidende bankmerken – ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS – waar iedereen zich thuis voelt. De Volksbank wil een structurele bijdrage aan de maatschappij leveren door financiële weerbaarheid en duurzaamheid te stimuleren. De duurzame missie van ASN Bank vormde mede de basis voor deze maatschappelijke ambitie.

Gemeenschappelijke waarden

De vier merken delen dezelfde uitgangspunten en gemeenschappelijke waarden. De kern daarvan is: bankieren met de menselijke maat. De merken hebben dit neergelegd in hun manifest. Vanuit haar sociale oorsprong neemt de Volksbank de verantwoordelijkheid om als bank uit te gaan van wat mensen echt nodig hebben. Haar financiële dienstverlening gaat over nut in plaats van rendement. Bovendien neemt de Volksbank duurzaamheid als uitgangspunt voor de toekomst. Vanuit hun gedeelde waardenambitie vullen de vier merken van de Volksbank de missie elk op hun eigen manier in. Voor ASN Bank betekent het dat wij ons onverminderd kunnen concentreren op onze duurzame missie. Wij zijn daarom blij en trots dat wij deel uitmaken van de Volksbank.

Duurzame missie gewaarborgd

Onze duurzame missie is gewaarborgd in de afspraken die tussen ASN Bank en de Volksbank zijn gemaakt. Deze afspraken zijn verwerkt in de governancestructuur van de Volksbank. Daarin is de missie van ASN Bank beschreven, evenals de wijze waarop zij die invult. Volgens deze afspraken zetten wij het geld dat klanten ons toevertrouwen, uit volgens ons duurzaamheidsbeleid. Het spaargeld dat wij voor onze klanten beheren, blijft administratief afgescheiden van dat van de andere merken van de Volksbank. Zo kunnen we onze klanten garanderen dat hun geld volgens onze duurzaamheidscriteria wordt uitgezet.

Rol van aanjager

Binnen de Volksbank heeft ASN Bank de rol van duurzame aanjager. Wij vullen deze rol in door onze langetermijndoelstellingen te ontwikkelen en na te streven op het gebied van klimaat, mensenrechten en biodiversiteit.

Wij zijn verheugd dat de Volksbank in 2016 heeft besloten om het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank over te nemen. Dat past in het kader van de structurele bijdrage die zij wil leveren aan de maatschappij. Tevens heeft de Volksbank onze ambitie overgenomen om netto klimaatneutraal te worden met alle financieringen en beleggingen.