Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Kantoor

We verbeteren de directe duurzaamheidsprestaties van ons kantoor op allerlei manieren. In onze bedrijfsvoering beperken we de CO2-uitstoot zoveel mogelijk. De uitstoot waarvoor we verantwoordelijk zijn, wordt gecompenseerd.

Duurzaam kantoorpand

ASN Bank is gehuisvest in een duurzaam gerenoveerd kantoorpand. De energie is deels afkomstig van de installatie voor zonne-energie op het dak. Ook beschikt het pand over een installatie voor warmte-koudeopslag (WKO). Het kantoorpand heeft een grijswatercircuit voor het sanitair. In het bedrijfsrestaurant wordt gebruikgemaakt van duurzame producten.

Begin 2014 ontving het kantoor de milieucertificatie ISO-14001. Het was onze bedoeling deze certificatie in 2016 over te dragen aan de Volksbank. Het bleek echter niet mogelijk een nieuwe audit te laten doen. Daardoor hebben we deze certificatie verloren.

Belangrijkste milieubelasting

De belangrijkste milieubelasting van ons kantoor wordt gevormd door de CO2-uitstoot van de (kantoor)activiteiten en het papierverbruik.

 

2016

2015

2014

2013

2012 5

CO2-uitstoot1 in tonnen

     

CO2-uitstoot (scope 1 en 2)

178

160

153

183

138

Ton CO2-uitstoot per fte* (scope 1 en 2)

1,20

1,14

1,15

1,58

1,38

CO2-uitstoot scope 3 2

153

158

160

-

-

Energieverbruik

     

kWh 3 elektriciteit

276.491

320.705

296.999

314.723

314.696

kWh elektriciteit per fte

1.864

2.285

2.235

2.705

3.139

m3 gas 4

26.786

18.141

21.867

33.903

34.709

m3 gasequivalenten per vierkante meter

8

6

7

11

14

Papierverbruik in kilogram

     

Papierverbruik totaal

250.686

238.254

244.032

288.276

215.721

Papierverbruik per rekening in kilogram

0,29

0,29

0,31

0,37

0,28

Waterverbruik

     

m3 water

783

754

1.166

786

642

m3 water per fte

5,3

5,4

8,8

6,3

6,3

Afval

     

Papierafval in ton

13,0

12,2

13,6

12,8

19,3

* fte = full time equivalent = voltijdmedewerker

1 Dit cijfer omvat alle vervoer (woon-werkverkeer en zakelijk verkeer, inclusief auto-, trein-, bus- en vliegverkeer) en verwarming van ASN Bank.

2 Dit cijfer omvat de CO2-uitstoot die samenhangt met het papiergebruik, afval en watergebruik. Wij berekenen dat sinds 2014. Het cijfer over 2014 is in 2015 aangepast. Hierna leest u de toelichting.

3 Het verbruik van elektriciteit wordt uitgedrukt in kWh (kilowattuur). 1 kWh is gelijk aan 0,0036 gigajoule.

4 Het pand maakt gebruik van stadsverwarming. Dat wordt uitgedrukt in gigajoules. Deze gigajoules zijn omgerekend in m3 gas volgens de opgave van het energiebedrijf: 1 gigajoule is 25,85 m3 gas.

5 Het elektriciteitsverbruik in 2012 was inclusief het verbruik tijdens de verbouwingsperiode en derhalve het energieverbruik in ons oude en nieuwe pand samen. Zonder het energieverbruik van de verbouwing zijn deze cijfers als volgt: Kwh elektriciteit: 273.581; Kwh per fte: 2694; m3 gas: 27.945; m3 gas per m2: 11.

Uitstoot broeikasgassen

Er zijn drie soorten uitstoot van broeikasgassen:

  • Scope 1-emissies: de directe uitstoot van broeikasgas door eigen activiteiten.

  • Scope 2-emissies: de indirecte uitstoot van broeikasgas van eigen activiteiten, bijvoorbeeld van de opwekking van de elektriciteit die we gebruiken.

  • Scope 3-emissies: de uitstoot van broeikasgasemissies in de keten, zoals van het papier dat we gebruiken en van onze financieringen en beleggingen.

Mede dankzij compensatie van de CO2-uitstoot is het kantoor van ASN Bank klimaatneutraal voor scope 1 en 2. De kantooractiviteiten zijn klimaatneutraal voor een gedeelte van scope 3. De Volksbank compenseert de resterende uitstoot.

Terugbrengen netto-uitstoot

Onze kantooractiviteiten leiden tot uitstoot van CO2 doordat we fossiele brandstoffen gebruiken voor het vervoer van medewerkers, en gas gebruiken via de stadsverwarming. Op verschillende manieren brengen wij de netto-uitstoot van broeikasgassen terug.

Ten eerste wordt al onze elektriciteit op duurzame manier opgewekt. We hebben zonnepanelen op het dak. Onze energieleverancier wekt elektriciteit volledig duurzaam op.

Ten tweede willen we het energieverbruik verminderen, zowel in het kantoorpand als bij het vervoer van medewerkers. Om de CO2-uitstoot van de gebruikte leaseauto’s gemiddeld te laten dalen stelt de Volksbank jaarlijks scherpere eisen aan hun emissie. Per 2016 was de eis 106 gram per kilometer voor alle nieuwe leasecontracten. Ook onze terughoudendheid tegenover vliegen draagt bij aan een lage CO2-uitstoot per fte.

Stijging CO2-uitstoot kantoor

De absolute CO2-uitstoot (scope 1 en 2) van het kantoor nam in 2016 toe van 160 tot 178 ton CO2. Dit is toe te schrijven aan de toename van het energieverbruik voor verwarming. Vooral door de koude maanden eind 2016 verbruikten we meer energie om het kantoor te verwarmen.