• Al onze investeringen in 2030 per saldo klimaatpositief

  • Een leefbaar loon voor productiemedewerkers in de textielindustrie

  • Positief effect op biodiversiteit door onze investeringen

Financiële instellingen, zoals banken, zijn medeverantwoordelijk voor de CO2-uitstoot van ondernemingen en projecten waarin ze geld steken, vinden wij. We willen maximaal bijdragen aan beperking van de klimaatverandering. Daarom hebben we onszelf een ambitieus klimaatdoel gesteld: het geld op onze bankbalans is in 2030 klimaatpositief. Nu al veroorzaakt geld op je ASN-rekening 71% minder CO2-uitstoot dan bij een gemiddelde Nederlandse bank

De impact van ASN Bank op het klimaat is beperkt. Daarom willen we andere financiële instellingen – met een omvangrijkere balans – stimuleren ons voorbeeld te volgen. Zo vergroten we onze invloed op de noodzakelijke veranderingen.

Meer over ASN Bank en het klimaat

In veel landen is het minimumloon in sectoren als kleding, elektronica en voeding niet genoeg om van te leven. Soms is het zelfs te laag om te overleven. Wij vinden dat actie nodig is en hebben daarvoor de kledingindustrie uitgekozen. Want duurzaamheid gaat óók over de mensen die onze kleding maken in omstandigheden die wij hier in Nederland niet zouden accepteren.

Daarom hebben we ons het volgende langetermijndoel gesteld: in 2030 betalen alle kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum hun productiemedewerkers een leefbaar loon. Dat is een loon waarmee ze kunnen voorzien in de basisbehoeften van zichzelf en hun gezin: voeding, kleding, huisvesting, onderwijs, zorg en een bescheiden spaarpot.

Meer over ASN Bank en leefbaar loon

Wij vinden dat we medeverantwoordelijk zijn voor de gezondheid en leefbaarheid van onze planeet. Daarom hebben we – als eerste bank ter wereld – een langetermijndoel voor biodiversiteit vastgesteld: alle financieringen en beleggingen zorgen in 2030 voor een positief effect op biodiversiteit.

Zo willen we een positieve bijdrage leveren aan de natuur en haar soortenrijkdom. Hoe pakken we dat aan? We gaan onze negatieve impact op de biodiversiteit verkleinen en de positieve impact vergroten. Met als uiteindelijk doel: bijdragen aan stabiele, robuuste ecosystemen.

Meer over ASN Bank en biodiversiteit

Zo zetten we 11 miljard euro van klanten uit

Overheid

Woninghypotheken

Social & green bonds

Zorg & welzijn
Woningbouw
Diversen
Duurzame energie